2
2
2
2
2
2
בית היוצרים |

 

הקבוצות היוצרות המתגבשות מהוות התאגדות נוער עירונית הנקראת 'בית יוצרים'.

 

"...בית היוצרים הוא פלטפורמה ליצירה מקורית, הוא מקום בו נוצרת אומנות חדשה מתוך הקשרים שונים, דימויים שונים ותרבויות שונות…"

הקמתם של רשת בתי היוצרים היתה אחד הצעדים הראשונים בהקמתה של תנועת תרבות. 

בתי היוצרים הם מרכזי האמנות והתרבות לנוער וילדים בישראל. ישנם 34 בתי יוצרים בפריסה ארצית - בכפרים, במושבים ובערים - מצפון ועד דרום.

אנחנו שואפים לאפשר לכל מי שרגיש לסביבתו ומחויב ליצירה לזהות את עצמו כאמן ולקחת חלק בבניית צורות תרבות חדשות*. אנו פועלים כדי להצמיח יצירה מקורית ואומנים צעירים בכל חלקי החברה הישראלית ולשם כך הקמנו בתי יוצרים.

כיום חברים בבתי היוצרים מעל 4,000 חניכים - נוער וילדים (כיתות ג'-י"ב)  - שמשתתפים בפעילות בתי היוצרים לאחר שעות ביה"ס מדי שבוע.

בתי היוצרים פונים לנוער ולילדים בעלי זיקה לאמנות ומהווים מרחב פתוח אליו מוזמן כל מי שרוצה להתנסות ביצירה. כל חניך מוזמן לבית היוצרים לפחות פעמיים בשבוע. 

בית היוצרים מהווה מרחב תסיסה ליוזמות אומנותיות-חברתיות, ומזמין את החניכים להוביל ולקחת אחריות עליו ועל סביבתו. בני הנוער המובילים את בית היוצרים מחוללים בו תרבות ייחודית ומעצבים את האופי שלו.
שני אפיקי ההגשמה המרכזיים בבית היוצרים הם הדרכה והפקה.

בית היוצרים הוא פלטפורמה ליצירה מקורית, הוא מקום בו נוצרת אומנות חדשה מתוך הקשרים שונים, דימויים שונים ותרבויות שונות. לצד הליווי האומנותי, ההכשרה וההדרכה, זוכים החניכים להציג את יצירותיהם בעשרות אירועים ובמות של תנועת תרבות בכל הארץ.

תנועת תרבות מחנכת את חניכיה לאור ערכי הצדק, המרד והדיאלוג מתוך תפיסה שלאמנים יש תפקיד מכריע בעיצוב דמותה המוסרית של החברה בה הם חיים.  

מה באנו לעשות?

  1. הקמת מרכזי אומנות חדשניים לנוער וילדים בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל.

  2. יצירת גשרים וקשרים בין קבוצות שונות בתוך החברה הישראלית. 

  3. גיבוש זהות ערכית מתוך מפגש עם עולם האומנות והחברה הישראלית.

  4. פלטפורמות ליצירה והצגה של אומנות מקורית.

  5. הנגשה וחשיפה של ילדים ובני נוער בכל הארץ ליצירות ואירועי אמנות.

  6. חינוך חדשני לאמנות - מתן כלים ייחודיים לצריכה, צפייה, ניתוח וביקורת אומנות.

*צורות תרבות- "הנושא החשוב ביותר איתו אנו מתמודדים נוגע לאפשרות הקיימת לרוב האנשים בחברה להשתתף ביצירת צורות תרבותיות חדשות. כך, התנאים הסביבתיים התורמים ביותר ליצירתיות וסינתזה, כמו גם רוחב של השתתפות חברתית ביצירת רעיונות חדשים, מרכיבים את המבחן האמיתי לחיות תרבותית." (מתוך: תרבות ופיתוח מקומי – OECD 2005)