2
2
2
2
2
2
נוער יוצר תרבות |

 מאז שנת 2009 החלה מתגבשת תנועת הנוער של תנועת תרבות, המאגדת קבוצות של בני נוער יוצרים בתחומי אמנויות התיאטרון, המוסיקה, הקולנוע, המחול והאמנות הפלסטית, מאזורי הפריפריה החברתית והגאוגרפית של מדינת ישראל. 

תנועת הנוער מאגדת נערים ונערות הלוקחים לעצמם את הזכות להיות אמנים, מחדדים את כשריהם השונים, נחשפים ליצירה תרבותית ואמנותית המתחוללת היום בארץ ומתוך כך מגבשים עמדה ביקורתית מוסרית וערכית. התפקיד שמוטל על הנוער היוצר, באמצעות השימוש באמנות ובתרבות, יהיה לעורר את החברה על מנת להביא לשינוי מגמת התפוררות המוסרית ולחידוש הכוחות היוצרים הקיימים בה, ומחכים להתגלות.

תנועת הנוער של תנועת תרבות, שמה לה למטרה להוות קרקע פורייה ליצירה אמנותית תרבותית בקרב בני נוער בפריפריה החברתית והגאוגרפית של מדינת ישראל, וזאת על מנת לתת את האפשרות השווה לכל בן ובת נוער במדינת ישראל להשתתף באופן אקטיבי בעיצוב חיי התרבות בקהילות, בשכונות, בעיר ובמדינת ישראל כולה.

בית היוצרים הקיים בכל מוקד פעילות של תנועת תרבות, הוא מרכז הפעילות של תנועת הנוער והוא מקיים רצף פעילות שבועי הכולל- 

שכבות ד'- ח'- פעולה שבועית בתחום האמנות, הגיבוש החברתי והמנהיגות, עבודה על תוצר אמנותי, חשיפה למופעי תרבות, השתתפות באירועים קהילתיים ועוד'...

שכבות ט'- י"ב- פעולה שבועית בתחום האמנות, הגיבוש החברתי והמנהיגות, הדרכת קבוצות, הובלת אירועי תרבות, עבודה על תוצר אמנותי בליווי אמנים, חשיפה למופעי תרבות ועוד'...

בחופשת חנוכה, פסח ובחופשת הקיץ נערכים מחנות אמנות לנערים מכל רחבי הארץ. 

לשכבת ט'- י"א נערך "מסע עליה" – קורס ההדרכה של תנועת תרבות להכשרת מדריכים צעירים בתחומי האמנות השונים. 

כיום פעילים ב"נוער יוצר תרבות" מעל ל-1500 בני ובנות נוער וילדים מרחבי הארץ.